2021 Aralık Ayı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
29 Aralık 2021

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin merkezi izne tabi tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımlarının değerlendirilmesi için Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN’ın başkanlığında 23.12.2021 tarihinde “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu Komisyon toplantısında 47 (kırkyedi) farklı sağlık tesisinin toplamda 63 (altmışüç) hizmet alımı izin talebi değerlendirmeye tabi tutulmuştur.