2011/56 Sayılı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti Genelgesi
11 Ocak 2023


Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) Hizmet Alımlarında yaklaşık maliyetin daha sağlıklı belirlenebilmesi için Bakanlığımıza bağlı kurumlar bundan sonra; alınacak hizmeti oluşturan iş gruplarını ve maliyet bileşenlerini dikkate alarak yaklaşık maliyet tespiti yapacaklardır. Bu amaçla “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül” geliştirilerek kurumlarımızın kullanımına açılmış olup, MR ve BT hizmet alımlarının yaklaşık maliyet tespitlerinde kullanılacak modül işlemlerine ilişkin usul ve esaslar hakkındadır.

Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Tespiti (Genelge 2011_56).pdf