24.02.2020 Tarihli Hizmet Alımı Bilgi Formları Hk.
15 Nisan 2021

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerince alım süresi (15 gün, 3 ay, 36 ay vb.) ve yöntemi (doğrudan temin, açık veya pazarlık usulü ihale vb.) fark etmeksizin “Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet Ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi”nde belirtilen kalemler arasından bundan sonra yapılacak alımlarda, hizmet alımı sözleşmesinin imzalanmasına müteakip en geç 1 (bir) hafta içerisinde hizmet alımı türüne göre ilgili bilgi formunun eksiksiz bir şekilde doldurularak Excel formatının khgm.tcp@saglik.gov.tre-postaadresine, imzalı halinin ise üst yazı ekinde Bakanlığımıza iletilmesi ile konu hakkında bağlı sağlık tesislerinin, İl Sağlık Müdürlüğü İdarecilerinin ve ilgili tüm personelin bilgilendirilmesi gerektiğine dair 24.02.2020 tarihli E.43 sayılı yazı ve eklerine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

1-Üst Yazı (24.02.2020-E.43)
2-Hizmet Alımı Bilgi Formları (Excel)
3-Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi Ek-3.xlsx