Görev Tanımı
13 Ocak 2020

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge

MADDE 9- (1) Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sağlık yatırımlarının tıbbi cihaz ihtiyaç programlarının planlamaya uygun olarak hazırlanmasını sağlamak, tedarik planlamasını yapmak.

b) Sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve tıbbi cihaz ile bağlantılı donanım, ödenek ve tedarik planlamasını yapmak ve sonuçlandırılması sürecini izlemek.

c) Tıbbi cihaz ve sarf malzemesi gibi ürünlerin alımı ile sağlık tesislerince yürütülen görüntüleme, laboratuvar, kit karşılığı cihaz temini, sterilizasyon hizmet alımı, fizik tedavi hizmet alımı, TPN hizmet alımı gibi tıbbi cihaz hizmet alımı ve tıbbi hizmet alımlarına ilişkin planlamaları yapmak, mali imkanlar dahilinde gerekli izinleri vermek ve bu alımlar ile ilgili teknik ve hukuki düzenlemeleri yapmak.

ç) Planlamaya dahil cihazların demirbaş ya da hizmet alımı şeklinde teminine yönelik maliyet etkililik çalışmalarını yürütmek.