Koordinasyon Birimi
27 Temmuz 2020


Görevleri

 

1- Daire Başkanlığına bağlı tüm birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

2- Daire başkanlığının görev alanına giren konular ile ilgili sunum, eylem planı, bütçe çalışmaları ve stratejik çalışmalar ile ilgili koordinasyonu sağlamak,


3- Daire başkanlığına gelen tüm evrakları kayıt altına alarak, evrakların içeriğine göre birimlere havalesini sağlamak,


4- Daire başkanlığının haftalık, aylık, yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,


5- SABİM, CİMER, SBNET, Bilgi edinme ve soru önergeleri ile ilgili iş ve işlemleri daire başkanlığı nezdinde yürütmek.
 İrtibat Telefon:  0-312-565 08 08

 E-posta: khgm.tcp@saglik.gov.tr