22.08.2019 Tarihli Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımı Bilgi Formu (EK-1 C)
15 Nisan 2021

Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İşlemleri konulu 22.08.2019 tarih ve E.2 sayılı üst yazımız ile Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımı Bilgi Formuna (Ek-1/C)aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Üst Yazı.pdf

Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımı Bilgi Formu (EK-1 C)