Ödenek Planlama Birimi
27 Temmuz 2020

Görevleri

1- Hizmete açılacak ilk, ek ve yeni binaların Tıbbi Cihaz ve Donanım Planlama Toplantılarını organize etmek ve sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz, demirbaş ve mefruşat ihtiyaçlarının karşılanması adına ödenek planlamalarını gerçekleştirmek, merkezi alım kapsamında yer alan cihazlarla ilgili yapılan planlamayı merkezi alım planlama birimine bildirilmek.

2- Mevcut ve yeni hizmete açılacak sağlık tesislerinin tıbbi cihaz ve donanım ihtiyaçlarına ilişkin ödenek taleplerini değerlendirmek,

3- Mevcut ve yeni sağlık tesislerinin, hizmet sunumu açısından uygun görülen tıbbi cihaz teminlerine yönelik yapılan ödenek planlamalarının taahhüt edilmesi ve/veya taahhüt değişikliklerinin Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığına ve ilgili sağlık tesisine bildirilmesine yönelik işlemleri yürütmek,

4- Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgileri takip etmek, bu kapsamdaki cihazlarla ilgili talepleri merkezi alım planlama birimi ile koordineli olarak değerlendirmek ve planlanan ödenekleri merkezi alım planlama birimine bildirilmek,

5- Mevcut ve yeni sağlık tesislerine planlanan tıbbi cihaz ve donanımların temini ile ilgili süreçleri takip etmek,

6- Planlaması yapılan ödenek taahhütlerinin mali yıl içinde kullanılmaması ya da ihtiyacın ortadan kalması durumunda ödenek tenkisi iş ve işlemlerini yürütmek,