Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Birimi
27 Temmuz 2020


Görevleri


1Tıbbi hizmet alımları kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek,


2- Sağlık tesislerinde hizmet alımı yöntemi ile verilen hizmetlerin kayıt altına alınması, güncellenmesi ve takip edilmesine yönelik işlemleri yürütmek,


3- Merkezi alıma konu edilen tıbbi cihazlara ilişkin bilgilerin takibi ve bu cihazlarla ilgili hizmet alımı taleplerinin merkezi alım planlama birimine bildirilmesine yönelik iş ve işlemleri yapmak,


4- Planlamaya dahil cihazların demirbaş ya da hizmet alımı şeklinde teminine yönelik maliyet etkililik çalışmalarını yürütmek.


5- Hizmet alımlarının değerlendirilmesine yönelik olarak oluşturulan “Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonu” sekretaryasını yürütmek,