Merkezi Alım Planlama Birimi
27 Temmuz 2020


Görevleri


1- Merkezi Alım planlama kapsamındaki çalışmalara ait iş ve işlemleri yürütmek,


2- Özellikli planlama kapsamındaki cihazların planlanması ve tahsisi ile ilgili süreçleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek,


3- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile yapılacak yazışmalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,


4- Bakanlık ve Bağlı kuruluşları Merkezi Alım Komisyonundan alınacak izinlere ilişkin işlemleri yürütmek,


5- Sağlık tesislerine ait yeni/ilk/ek binalar için Merkezi Alıma konu olan tıbbi cihazların planlanmasına ve tahsisine yönelik işlemleri yürütmek,


6- Merkezi alım kapsamındaki cihazların tahsis ve tahsis değişikliği ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,


7- Sağlık tesislerinin izinsiz cihaz teminine ait işlemleri yürütmek.

8- Hizmete giren Şehir Hastanelerine taşınan sağlık tesislerinin envanterinde kayıtlı tıbbi cihazların tespiti ve ihtiyacı olan diğer sağlık tesislerine planlanması çalışmaları yürütmek.