2021 Kasım Ayı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonu Toplantısı
12 Kasım 2021

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin merkezi izne tabi tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımlarının değerlendirilmesi için Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN’ın başkanlığında 01.11.2021 tarihinde “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonu” toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu Komisyon toplantısında 43 (kırküç) sağlık tesisinin toplamda 55 (ellibeş) adet hizmet alımı izin talebi değerlendirmeye tabi tutulmuştur.
 

  • 01.png