14.04.2021 Tarihli Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Yazımız
15 Nisan 2021

Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İşlemleri konulu 14.04.2021 tarih ve E.206 sayılı üst yazımız ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1-Üst Yazı
2-Merkezi İzne Tabi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Listesi Ek-3.xlsx

3-Hizmet Alımı Bilgi Formları (Excel)