2020 Temmuz Ayı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
29 Temmuz 2020

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerimizin 49 (kırkdokuz) adet merkezi izne tabi tutulan tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımı izin talebi, 22-23.07.2020 tarihlerinde Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN’ın başkanlığında toplanan Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiştir.

Toplantıdan görüntüler; 

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg