2020 Nisan Ayı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
19 Haziran 2020


Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinden gelen 45 (kırkbeş) adet merkezi izne tabi tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımı talebi Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiştir.