2020 Şubat Ayı Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
06 Şubat 2020


Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinden gelen 26 (yirmialtı) adet merkezi izne tabi tutulan tıbbi cihaz hizmet ve tıbbi hizmet alımı izin talebi, Genel Müdür Yardımcımız Dr. Hasan ARSLAN’ın Başkanlığında 05.02.2020 tarihinde toplanlanan Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Komisyonunca değerlendirilmiştir.


Toplantıdan görüntüler; 

 

  • 1-Şubat_2020.jpg
  • 2-Şubat_2020.jpg
  • 3-Şubat_2020.jpg