İl Sağlık Müdürlükleri Personel İletişim Bilgilerinin Gönderilmesi Talebi
20 Ocak 2020

      Genel Müdürlüğümüz Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanlığınca yürütülmekte olan tıbbi cihaz mal ve hizmet alımı ile ilgili planlama çalışmaları ve diğer konularda ihtiyaç duyulması halinde gerekli yazışma, bilgi alış verişi, sağlık tesisleriyle koordinasyon ve desteği sağlayabilecek İl Sağlık Müdürlüğünüzde çalışmakta olan Sözleşmeli Uzman, Şube Müdürü ve/veya Birim sorumlusu düzeyinde asil ve yedek personel bilgilerinin ilişikte yer alan tablo üzerinde doldurulması suretiyle Excel formatında en geç 24.01.2020 tarihi mesai bitimine kadar kudret.kilic@saglik.gov.tr adresine gönderilmesi hakkındaki üst yazımız ve ekine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

1- Üst Yazı

2- Personel Bilgileri Tablosu (Excel)