Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları Bilgi Talebi
15 Nisan 2021

       Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri bünyesinde devam etmekte olan Nükleer Tıp ve Radyoterapi cihazı (Spect-CT, PET-CT, Gama Kamera, LİNAC, Tomoterapi ve Brakiterapi), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Diğer (kemoterapi ilaç hazırlama, tıbbi genetik laboratuvarı, TPN hazırlama sistemleri, sterilizasyon ve diyaliz) hizmet alımlarına yönelik, ilişikte yer alan formlar üzerinde istenilen bilgilerin doldurularak en geç 17.01.2020 tarihine kadar Excel (çalışma kitabı olarak) formatının khgm.tcp@saglik.gov.tr e-posta adresine, imzalı halinin ise üst yazı ile birlikte Bakanlığımıza iletilmesi, aynı zamanda söz konusu hizmet alımı cihaz bilgilerinin Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi (MKYS) Biyomedikal  Dayanıklı Taşınır Hizmet Alım Ekranına da girişinin sağlanması gerekmektedir.

       Gönderilecek bilgilerin Bakanlığımız planlamalarını doğrudan etkileyeceğinden bilgilerin doğruluğunun İl Sağlık Müdürlüklerince kontrol edilmesi, sağlık tesislerinden gelen bilgilerin tek bir tablo üzerinde birleştirilerek gönderilmesi önem arz etmektedir.


1-Üst Yazı
2-Hizmet Alımı Görüntüleme Cihazları Bilgi Toplama Formu.xlsx