26.07.2018-Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı
08 Ekim 2018

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 26.07.2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcımız Selim BENER, Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Dairesi Başkanımız Hüseyin DALGALI başkanlığında ve diğer komisyon üyelerinin katılımıyla, bağlı sağlık tesislerimizin 21 (yirmibir) adet Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımı taleplerine yönelik izin değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı 26.07.2018
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı 26.07.2018
  • Tıbbi Cihaz, Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımları İzin Değerlendirme Toplantısı 26.07.2018