2023 Yılı için Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İle İlgili Limit Artırımı
07 Şubat 2023

Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu (TCDÖİK) ’ndan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti 2023 yılı için 900.000 TL ve daha üzerinde olanlar olarak belirlenmiştir. 
"Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İle İlgili Limit Artırımı" konulu 09.01.2023 tarih ve E-83913885-934.01.01-206452800 sayılı yazıya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1- 
Üst Yazı.pdf