2022 Yılı Merkezi Alım Tıbbi Cihaz Talep Sistemi Duyurusu
12 Nisan 2022

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin, merkezi izne tabi tutulan 76 kalem tıbbi cihaz arasından ihtiyaç duyduğu cihazlara ait taleplerinin toplanması amacıyla, Tıbbi Cihaz Talep Sistemi 25.11.2021-27.12.2021 tarihleri arasında İl Sağlık Müdürlüklerinin talep girişine açılmış olup, 27.12.2021 tarihinden sonra sistem kapatılacağından dolayı belirtilen süre zarfında talep girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Konuya ilişkin üst yazı ve ekine aşağıdaki bağlantıdan, Tıbbi Cihaz Talep Sistemine ise https://tkhkvys2.saglik.gov.tr/tcp-talep/login.xhtml linkinden ulaşabilirsiniz.

-Üst Yazı.pdf

-2022 Yılı Merkezi Alım Kapsamında Yer Alan Tabi Tıbbi Cihaz Listesi.pdf