2022 yılı için Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İle İlgili Limit Artırımı
13 Ocak 2022

Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu (TCDÖİK) ’ndan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyeti 2022 yılı için 545.000 TL ve daha üzerinde olanlar olarak belirlenmiştir. 
"Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri İle İlgili Limit Artırımı" konulu 10.01.2022 tarih ve E-83913885-934.01.01-53 sayılı yazıya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1- 
Üstyazı