overlay

13.09.2018 Tarihli ve 80981279-353-E.992 Sayılı Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar Performans Değerlendirmesi Hakkında Yazı

       Atıl kapasite oluşturduğu tespit edilen envanterin ihtiyaç duyulan sağlık tesislerimizde kullanıma alınmasına yönelik iş ve işlemlerde merkezi planlama kapsamındaki tıbbi cihazlara ilişkin Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Planlama Daire Başkanlığından uygun görüş alınması esastır. Merkezi planlama kapsamında bulunmayan ve atıl kapasite oluşturduğu tespit edilen envanterlerin devir işlemleri Taşınır Mal Yönetmeliğine göre gerçekleştirilecektir.
       Biyomedikal dayanıklı taşınır ihtiyaçlarının satın alma işlemlerinden önce bahse konu sistemler üzerinden ihtiyaç fazlası envanter kontrol edilerek karşılanacaktır. İhtiyaç  tespit komisyon kararlarında ihtiyaç fazlası envanterlerin ülke bazında kontrol edilerek gereksinimleri karşılayan envanterin bulunmadığı tutanak altına alınmadan tedarik süreci gerçekleştirilmeyecektir.
      Biyomedikal dayanıklı taşınırların verimli kullanımına yönelik gerekli önlemlerin alınarak ihtiyaç duyulması halinde öncelikle ulusal bazda ihtiyaç fazlası envanterin değerlendirilmesi hakkındaki 13.09.2019 tarihli ve 992 sayılı yazıya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

      Biyomedikal Dayanıklı Taşınırlar Performans Değerlendirmesi Üst Yazısı
      EK_1
      EK_2