overlay

Suriye Görev Gücü Kapsamında Yapılacak Hastaneler

Suriye Görev Gücü kapsamında yapılacak 200 yataklı El Bab Hastanesi200 yataklı Çobanbey Hastanesi ve 75 yataklı Marea Hastanesi projeleri Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olup, tıbbi cihaz ve donanım planlamalarında Daire Başkanlığımızca destek verilmektedir.


Söz konusu sağlık tesisleri için Suriye'de yerinde değerlendirme yapılarak tıbbi cihaz ve donanım planlamaları gerçekleştirilmiş olup, 123 (yüzyirmiüç) kalem malzeme Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce temin edilmesi uygun görülmüştür. Yine, 118 (yüzonsekiz) kalem tıbbi cihaz ve donanım ise Kilis İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilecek olup, söz konusu kalemler için 20.188.230,00 TL tutarında ödenek planlaması mütalaa edilerek alımlar için yetki verilmiştir.


Ödenek Planlama Birimi
Adı SoyadıİrtibatGörevi
Kudret KILIÇ0 312 565 01 79Birim Sorumlusu
Demet BAĞCI0 312 565 01 72Birim Personeli
Gülcan DAĞDELEN0 312 565 01 70Birim Personeli
Nuran Tuğba VURAL0 312 565 01 71Birim Personeli